کلیدواژه‌ها = وزن هجایی
تعداد مقالات: 2
1. پژوهشی در وزن فهلویّات (با تکیه بر فهلویّات کُردی)

دوره 8، شماره 1، بهار 1397، صفحه 87-106

ناصر علیزاده خیاط؛ سید آرمان حسینی آبباریکی


2. وزن در منظومۀ ترکی‌آذربایجانی «اصلی و کرم»

دوره 7، شماره 1، بهار 1396، صفحه 47-60

محمد رضی نژاد؛ نادر رسولی؛ محمدرضا طوسی نصرآبادی