کلیدواژه‌ها = تضعیف
تعداد مقالات: 4
2. فرایند سایشی شدگی در گونة زبانی سیرجانی: واج شناسی زایشی

دوره 9، شماره 2، مرداد 1398، صفحه 47-66

10.30495/irll.2019.667860

طاهره عزت آبادی پور؛ اشرف السادات شهیدی


3. عمده فرایندهای واجی تضعیف در گویش هندیونی

دوره 9، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 93-108

10.30495/irll.2019.665350

ازاده عبادی؛ الخاص ویسی


4. بررسی برخی فرایند‌های واجی در گویش دارابی

دوره 6، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 41-54

ناصر رشیدی؛ فرخنده رهسپار