کلیدواژه‌ها = ضرب‌المثل
تعداد مقالات: 5
1. تحلیلی استعاری زبانشناختی بر ضرب‌المثل‌های حوزۀ احساسی خشم در زبان های فارسی و ترکی

دوره 5، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 17-34

بهروز ابراهیمی؛ حیات عامری؛ زهرا ابوالحسنی چیمه


2. جایگاه کار، تلاش و همّت در ضرب المثل های کردی و عربی

دوره 5، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 71-90

مسلم خزلی؛ آرمان محمدی رایگانی؛ جهانگیر امیری


3. بررسی ضرب المثل های ادبیات محلی شهرستان جیرفت

دوره 4، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 129-149

مسلم مظفری؛ علی اصغر رستمی ابوسعیدی


4. بررسی تطبیقی ضرب المثل های عربی ولکی

دوره 3، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 63-80

کبری خسروی؛ طیبه فتحی ایرانشاهی؛ علی کرمپور


5. جستاری در ضرب المثلهای رایج در فرهنگ شفاهی گویش شیرازی

دوره 2، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 77-90

حامد عزیزی نیا؛ بیوک بهنام