کلیدواژه‌ها = ضرب‌المثل
تعداد مقالات: 6
1. مقایسۀ پنجاه مثل لَکی و فارسی

دوره 6، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 23-49

10.30495/irll.2020.677870

فرشاد اسکندری شرفی؛ ستایش فتاحی؛ وحید مبارک


2. تحلیلی استعاری زبانشناختی بر ضرب‌المثل‌های حوزۀ احساسی خشم در زبان های فارسی و ترکی

دوره 5، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 17-34

10.30495/irll.2019.668181

بهروز ابراهیمی؛ حیات عامری؛ زهرا ابوالحسنی چیمه


3. جایگاه کار، تلاش و همّت در ضرب المثل های کردی و عربی

دوره 5، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 71-90

10.30495/irll.2019.669545

مسلم خزلی؛ آرمان محمدی رایگانی؛ جهانگیر امیری


4. بررسی ضرب المثل های ادبیات محلی شهرستان جیرفت

دوره 4، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 129-149

مسلم مظفری؛ علی اصغر رستمی ابوسعیدی


5. بررسی تطبیقی ضرب المثل های عربی ولکی

دوره 3، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 63-80

کبری خسروی؛ طیبه فتحی ایرانشاهی؛ علی کرمپور


6. جستاری در ضرب المثلهای رایج در فرهنگ شفاهی گویش شیرازی

دوره 2، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 77-90

حامد عزیزی نیا؛ بیوک بهنام