کلیدواژه‌ها = ضرب‌المثل
تعداد مقالات: 8
1. بررسی نام واژه های حیوانات در ضرب المثل های لکی

دوره 11، شماره 3، آبان 1400، صفحه 19-39

10.30495/irll.2021.1916829.1399

یوسف علی بیرانوند؛ قاسم صحرائی


3. مقایسۀ پنجاه مثل لَکی و فارسی

دوره 10، شماره 3، آبان 1399، صفحه 23-49

10.30495/irll.2020.677870

فرشاد اسکندری شرفی؛ ستایش فتاحی؛ وحید مبارک


4. تحلیلی استعاری زبانشناختی بر ضرب‌المثل‌های حوزۀ احساسی خشم در زبان های فارسی و ترکی

دوره 9، شماره 3، آبان 1398، صفحه 17-34

10.30495/irll.2019.668181

بهروز ابراهیمی؛ حیات عامری؛ زهرا ابوالحسنی چیمه


5. جایگاه کار، تلاش و همّت در ضرب المثل های کردی و عربی

دوره 9، شماره 3، آبان 1398، صفحه 71-90

10.30495/irll.2019.669545

مسلم خزلی؛ آرمان محمدی رایگانی؛ جهانگیر امیری


6. بررسی ضرب المثل های ادبیات محلی شهرستان جیرفت

دوره 8، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 129-149

مسلم مظفری؛ علی اصغر رستمی ابوسعیدی


7. بررسی تطبیقی ضرب المثل های عربی ولکی

دوره 7، شماره 4، بهمن 1396، صفحه 63-80

کبری خسروی؛ طیبه فتحی ایرانشاهی؛ علی کرمپور


8. جستاری در ضرب المثلهای رایج در فرهنگ شفاهی گویش شیرازی

دوره 6، شماره 3، آذر 1395، صفحه 77-90

حامد عزیزی نیا؛ بیوک بهنام