کلیدواژه‌ها = الماس‌خان کندوله‌ای
تعداد مقالات: 2
1. بررسی کارکرد کنایه در جنگنامة نادر الماس‌خان کندوله‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 تیر 1400

10.30495/irll.2021.1920118.1410

زهرا غریب حسینی؛ حمید جعفری؛ مریم کریانی