کلیدواژه‌ها = گویش شناسی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و تحلیل نظام آوایی گویش سرکویر در مقایسه با زبان پهلوی

دوره 5، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 105-124

سید حسین طباطبایی؛ سید حسن طباطبایی؛ محمد رضایی