کلیدواژه‌ها = واژه‌ها و اصطلاحات. مقالات
تعداد مقالات: 1
1. کتاب‌شناسی توصیفی آثار پژوهشی لهجۀ شیرازی

دوره 5، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 65-104

عاطفه سلطانی؛ حمیده پروان