کلیدواژه‌ها = زبان تبری
تعداد مقالات: 2
1. شناسه و گونه‌های آن در زبان تبری

دوره 6، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 55-71

غفارعلی عسکری


2. رفتار نحوی نقش نماها در زبان تبری

دوره 5، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 62-79

غفار علی عسکری؛ محمود طاووسی