کلیدواژه‌ها = سایشی‌شدگی
تعداد مقالات: 3
2. فرایند سایشی شدگی در گونة زبانی سیرجانی: واج شناسی زایشی

دوره 9، شماره 2، مرداد 1398، صفحه 47-66

10.30495/irll.2019.667860

طاهره عزت آبادی پور؛ اشرف السادات شهیدی


3. برخی فرایندهای واجی در 15 گونه زبانی استان کرمان

دوره 3، شماره 1، آذر 1392، صفحه 139-164

عالیه کرد زغفرانلو کامبوزیا؛ پریا رزم دیده