کلیدواژه‌ها = واج‌شناسی زایشی
تعداد مقالات: 5
2. عمده فرایندهای واجی تضعیف در گویش هندیونی

دوره 9، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 93-108

10.30495/irll.2019.665350

ازاده عبادی؛ الخاص ویسی


3. بررسی فرایند واجی هماهنگی واکه‌ای در گویش گیلکی رشت بر اساس واج‌شناسی خود‌ واحد

دوره 8، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 103-128

(اصلاحیه) شهین شیخ سنگ تجن؛ بهناز پوریوسف هشجین


4. بررسی مقایسه‌ای فرایند همگونی در گونه‌های زبانی استان فارس

دوره 7، شماره 3، آذر 1396، صفحه 115-135

ماهرخ منصف؛ عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا؛ ارسلان گلفام


5. برخی فرایندهای واجی در 15 گونه زبانی استان کرمان

دوره 3، شماره 1، آذر 1392، صفحه 139-164

عالیه کرد زغفرانلو کامبوزیا؛ پریا رزم دیده