کلیدواژه‌ها = واحدهای زبرزنجیری
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تکیۀ کلمه و جمله در گویش سیستان

دوره 6، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 73-94

صدیقه سادات میری؛ فاطمه میر


2. بررسی و توصیف نظام آوایی گویش مشهدی

دوره 1، شماره 1، آذر 1390، صفحه 31-56

محمدرضا پهلوان نژاد؛ حسین نجاتیان