کلیدواژه‌ها = فعل
تعداد مقالات: 4
1. فعل در گویش دالینی

دوره 10، شماره 1، بهار 1399، صفحه 109-125

10.30495/irll.2020.673122

راضیه موسوی خو


2. فعل در گویش شهمیرزادی

دوره 6، شماره 1، بهار 1395، صفحه 25-40

ثریا رازقی


3. فعل در گویش دشتک فارس

دوره 5، شماره 1، بهار 1394، صفحه 25-39

زهرا درستکار؛ بیتا قاسمی؛ عبدالخالق فلاحی؛ پرویز شیبانی


4. توصیف فعل در فارسی فیروزآبادی

دوره 2، شماره 1، بهار 1391، صفحه 99-124

روح انگیز کراچی