کلیدواژه‌ها = فرهنگ عامه
تعداد مقالات: 3
1. بررسی اشعار و ترانه‌های عروسی در شهرستان جهرم

دوره 5، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 1-26

عظیم جبّاره ناصرو؛ پریچهر کوهنورد


2. بررسی مقایسه ای عناصر بومی و اقلیمی در آثار هوشنگ مرادی کرمانی و محمّد بهمن بیگی

دوره 3، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 87-114

آسیه فقیه پرشکوهی؛ اصغر عیسی پور کهلبونی


3. تحلیل ساختاری و محتوایی «حَدا» (لالایی منطقۀ سـرکویر)

دوره 2، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 81-96

سید حسین طباطبایی؛ سمیه سادات طباطبایی