کلیدواژه‌ها = فرهنگ عامه
تعداد مقالات: 3
1. بررسی اشعار و ترانه‌های عروسی در شهرستان جهرم

دوره 9، شماره 4، دی 1398، صفحه 1-26

10.30495/irll.2019.671545

عظیم جبّاره ناصرو؛ پریچهر کوهنورد


2. بررسی مقایسه ای عناصر بومی و اقلیمی در آثار هوشنگ مرادی کرمانی و محمّد بهمن بیگی

دوره 7، شماره 3، آذر 1396، صفحه 87-114

آسیه فقیه پرشکوهی؛ اصغر عیسی پور کهلبونی


3. تحلیل ساختاری و محتوایی «حَدا» (لالایی منطقۀ سـرکویر)

دوره 6، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 81-96

سید حسین طباطبایی؛ سمیه سادات طباطبایی