کلیدواژه‌ها = قلب
تعداد مقالات: 3
1. بررسیِ فرایندهای واجیِ «حذف»، «ابدال»، «قلب» و «اضافه» در گونۀ طبسی

دوره 11، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 65-84

10.30495/irll.2021.685145

شیماء جعفری دهقی؛ فاطمه غریب زاده


2. فرایندهای واجی در گویش بادرودی -اریسمانی

دوره 7، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 81-98

علیرضا غلامی بادی؛ محمدرضا معصومی


3. بررسی برخی فرایند‌های واجی در گویش دارابی

دوره 6، شماره 1، بهار 1395، صفحه 41-54

ناصر رشیدی؛ فرخنده رهسپار