کلیدواژه‌ها = باورها
تعداد مقالات: 1
1. بررسی مقایسه ای عناصر بومی و اقلیمی در آثار هوشنگ مرادی کرمانی و محمّد بهمن بیگی

دوره 3، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 87-114

آسیه فقیه پرشکوهی؛ اصغر عیسی پور کهلبونی