کلیدواژه‌ها = ضرب المثل
تعداد مقالات: 5
1. نگرشی بر ضرب المثل های رایج درمحله ی سعدی شیراز و معادل های آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 دی 1400

10.30495/irll.2022.1928731.1432

فرزانه فهندژ سعدی؛ مریم زیبائی نژاد؛ مریم کهنسال


4. نگاهی به ضرب المثل های شهرستان داراب

دوره 6، شماره 3، آذر 1395، صفحه 91-106

زینب السادات هاشمی؛ مریم محمودی


5. بررسی مردم شناختی ویژگی های فرهنگی و اقلیمی در ضرب المثل های شهر کرمان

دوره 2، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 37-60

کمال جوانمرد؛ مهناز نجیب زاده