نویسنده = ابراهیم ظاهری عبدوند
تعداد مقالات: 2
1. بررسی بازتاب منزلت اجتماعی زنان بختیاری از طریق پوشاک در اشعار محلی

دوره 10، شماره 1، بهار 1399، صفحه 65-88

10.30495/irll.2020.673045

ابراهیم ظاهری عبدوند؛ روح الله کریمی نورالدین وند


2. واکاوی مؤلفه‌های دینی در اشعار عامیانۀ بختیاری

دوره 9، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 113-130

10.30495/irll.2019.669565

حمید رضایی؛ ابراهیم ظاهری عبدوند