نویسنده = جلال رحیمیان
تعداد مقالات: 1
1. توصیف دستگاه فعلی گویش اردکان فارس

دوره 9، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 113-132

10.30495/irll.2019.671518

لطف الله یارمحمدی؛ جلال رحیمیان؛ حبیبب زبانگیرفرد