نویسنده = محبوبه خراسانی
تعداد مقالات: 3
1. نگاهی به برخی واژه‌های فرارودی در ترجمۀ قرآن موسوم به 704

دوره 11، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 103-122

10.30495/irll.2021.682564

بنفشه السادات صفوی؛ عطا محمد رادمنش؛ محبوبه خراسانی


2. بررسی درون مایۀ اشعار «سُرو» در شهرستان رستم

دوره 10، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 117-132

10.30495/irll.2021.679732

غلامعلی محمدی؛ عطا محمد رادمنش؛ محبوبه خراسانی


3. تحلیل ساختار قافیه و ردیف در سروده های بومی کرمانی شهرستان شهربابک

دوره 9، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 53-70

10.30495/irll.2019.665356

فاطمه ریاحی؛ عطامحمد رادمنش؛ محبوبه خراسانی