نویسنده = محمد رضی نژاد
تعداد مقالات: 1
1. وزن در منظومۀ ترکی‌آذربایجانی «اصلی و کرم»

دوره 7، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 47-60

محمد رضی نژاد؛ نادر رسولی؛ محمدرضا طوسی نصرآبادی