نویسنده = محمدرضا طوسی نصرآبادی
تعداد مقالات: 1
1. وزن در منظومۀ ترکی‌آذربایجانی «اصلی و کرم»

دوره 7، شماره 1، بهار 1396، صفحه 47-60

محمد رضی نژاد؛ نادر رسولی؛ محمدرضا طوسی نصرآبادی