نویسنده = مسعود باوان پوری
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تحلیلی تناص قرآنی در شعر ملاعبدالکریم مدرس (مطالعۀ موردپژوهانه: دیوان ثه‌نا و سکالا)

دوره 3، شماره 1، بهار 1396، صفحه 29-46

عبدالله رسول نژاد؛ مسعود باوان پوری؛ سودابه جعفری