نویسنده = محمد رضا معصومی
تعداد مقالات: 2
1. شخصیت‌ اسطوره‌ای نخل در باورها و داستان‌های جنوب (بوشهر و فارس)

دوره 9، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 1-16

10.30495/irll.2019.668213

ثریا آقایی برزآباد؛ مهدی فاموری؛ محمد رضا معصومی


2. فرایندهای واجی در گویش بادرودی -اریسمانی

دوره 7، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 81-98

علیرضا غلامی بادی؛ محمدرضا معصومی