نویسنده = زهره اله دادی دستجردی
تعداد مقالات: 1
1. اصطلاحات دامداری در شهرستان سبزوار (روستای دولت-آباد)

دوره 6، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 1-23

زهره اله دادی دستجردی؛ مرتضی دولت آبادی