نویسنده = سکینه آزادی
تعداد مقالات: 2
1. نگاهی به تشبیه در دیوان شاکه و خان‌منصور

دوره 5، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 35-52

مسعود باوان پوری؛ وحید سجادی فر؛ سکینه آزادی