نویسنده = سید محمدباقر کمال الدینی
تعداد مقالات: 1
1. شعر کار در شهرستان دنا

دوره 5، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 1-18

محمد جاودان خرد؛ سید محمدباقر کمال الدینی