نویسنده = اکبر صیادکوه
تعداد مقالات: 3
1. گردآوری و بررسی واژگان و اصطلاحات کم‌کاربرد دامداری در گویش لری دهستان دشت‌روم

دوره 8، شماره 3، آذر 1397، صفحه 85-100

سودابه کشاورزی؛ اکبر صیادکوه؛ شهرام باهنر


2. کارکرد پسوندهای « َـ ک » و « ـ وک » در منطقۀ مهارلوی شیراز

دوره 8، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 41-62

اکبر صیادکوه؛ سعید خسروپور


3. افعال کم کاربرد در گویش لایزنگانی

دوره 5، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 19-36

حسن رنجبر؛ اکبر صیادکوه