نویسنده = مسلم خزلی
تعداد مقالات: 2
1. جایگاه کار، تلاش و همّت در ضرب المثل های کردی و عربی

دوره 5، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 71-90

مسلم خزلی؛ آرمان محمدی رایگانی؛ جهانگیر امیری