نویسنده = پرویز شیبانی
تعداد مقالات: 1
1. فعل در گویش دشتک فارس

دوره 5، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 25-39

زهرا درستکار؛ بیتا قاسمی؛ عبدالخالق فلاحی؛ پرویز شیبانی