نویسنده = عالیه کرد زغفرانلو کامبوزیا
تعداد مقالات: 1
1. برخی فرایندهای واجی در 15 گونه زبانی استان کرمان

دوره 3، شماره 1، آذر 1392، صفحه 139-164

عالیه کرد زغفرانلو کامبوزیا؛ پریا رزم دیده