نویسنده = رحیم فروغی
تعداد مقالات: 1
1. معرفی تکواژ تأییدی در گویش هزارگی افغانستان

دوره 2، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 171-188

کتایون نمیرانیان؛ زرمینه ناحیبی؛ فاطمه کشاورزی؛ سمیه مرادی؛ رحیم فروغی