نویسنده = والی رضایی
تعداد مقالات: 2
1. نظام جنس دستوری در گویش جوشقانی

دوره 6، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 43-66

والی رضایی؛ سید غیاث الدین رضویان


2. رده شناسی ترتیب واژه‌ در گویش لری بویراحمدی

دوره 5، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 41-58

والی رضایی؛ محمد خیرخواه