نویسنده = مهدی فاموری
تعداد مقالات: 2
1. شخصیت‌ اسطوره‌ای نخل در باورها و داستان‌های جنوب (بوشهر و فارس)

دوره 5، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 1-16

10.30495/irll.2019.668213

ثریا آقایی برزآباد؛ مهدی فاموری؛ محمد رضا معصومی


2. چند نکته در گویش شیرازی امروز

دوره -3، شماره 1، پاییز 1392، صفحه 89-112

مهدی فاموری