تعداد مقالات: 178
126. توصیف فعل در فارسی فیروزآبادی

دوره -2، شماره 1، بهار 1391، صفحه 99-124

روح انگیز کراچی


128. سیمای زن بویراحمدی در آینۀ ادبیات محلی

دوره 1، شماره 1، بهار 1394، صفحه 104-122

جلیل نظری؛ مهین تاج صادق نیا


129. برخی از فرایندهای واجی در ترکی قشقایی

دوره 1، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 105-126

ماهرخ منصف؛ عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا


130. واج شناسی گویش کُرُشی

دوره 4، شماره 1، بهار 1397، صفحه 107-135

نظام عمادی


132. فعل در گویش دالینی

دوره 6، شماره 1، بهار 1399، صفحه 109-125

راضیه موسوی خو


133. توصیف دستگاه فعلی گویش اردکان فارس

دوره 5، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 113-132

لطف الله یارمحمدی؛ جلال رحیمیان؛ حبیبب زبانگیرفرد


135. تحلیل ساختار قافیه و ردیف در دوبیتی های مازندرانی شهرستان سوادکوه

دوره 1، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 124-157

مرتضی محسنی؛ عارف کمرپشتی


136. تصویری از حافظ در دیوان «ناری»

دوره -1، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 127-156

یوسف کرمی چمه؛ سید مرتضی هاشمی؛ غلامحسین شریفی


137. برخی فرایندهای واجی در 15 گونه زبانی استان کرمان

دوره -3، شماره 1، پاییز 1392، صفحه 139-164

عالیه کرد زغفرانلو کامبوزیا؛ پریا رزم دیده


138. گونه ی ترانه در ادبیّات عامّه ی بختیاری

دوره -1، شماره 1، پاییز 1390، صفحه 143-168

عباس قنبری عدیوی


139. بررسی شروه خوانی و شروه سرایی به گویش لری در شهرستان کهگیلویه

دوره -4، شماره 1، زمستان 1393، صفحه 155-180

محمد حسین کرمی؛ سید برزو جمالیان زاده


140. شناسنامه علمی شماره

دوره 5، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 0-1


141. بازتاب حضور زن در دوبیتی‌های عامیانۀ شهرستان سوادکوه

دوره 5، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 105-135

عارف کمرپشتی؛ مژگان احمدی کمرپشتی


142. واکاوی مؤلفه‌های دینی در اشعار عامیانۀ بختیاری

دوره 5، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 113-130

حمید رضایی؛ ابراهیم ظاهری عبدوند


143. بررسی نظام آوایی گویش نیشابوری

دوره -2، شماره 1، بهار 1391، صفحه 125-170

ایران کلباسی؛ مهشید سلیمانی


145. تاملی بر بعضی اشعار سه شاعر طبری سرا بر اساس کتاب تاریخ طبرستان، اثر ابن اسفندیار

دوره -3، شماره 1، پاییز 1392، صفحه 165-176

عارف کمرپشتی؛ محمد هادی خالق زاده


147. سوگ سیاوش و شباهت آن به سوگ آیین های محلی

دوره -4، شماره 1، زمستان 1393، صفحه 181-202

نجم الدین گیلانی؛ آذرنوش گیلانی


149. شناسنامۀ این شماره

دوره 5، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 1-11


150. شناسنامۀ این شماره

دوره 5، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 1-11