تعداد مقالات: 178
102. تحلیل ساختاری و محتوایی «حَدا» (لالایی منطقۀ سـرکویر)

دوره 2، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 81-96

سید حسین طباطبایی؛ سمیه سادات طباطبایی


104. ملاحظاتی در اشتراکات میان گویش‌های گیلکی و بختیاری

دوره 1، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 83-104

محبوبه مسلمی زاده


105. گردآوری و بررسی واژگان و اصطلاحات کم‌کاربرد دامداری در گویش لری دهستان دشت‌روم

دوره 4، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 85-100

سودابه کشاورزی؛ اکبر صیادکوه؛ شهرام باهنر


106. بررسی اندیشه‌های محوری در دیوان ملّا زلفعلی بختیاری

دوره 5، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 85-112

حمزه محمدی ده چشمه؛ فرزاد محمدی


108. پژوهشی در وزن فهلویّات (با تکیه بر فهلویّات کُردی)

دوره 4، شماره 1، بهار 1397، صفحه 87-106

ناصر علیزاده خیاط؛ سید آرمان حسینی آبباریکی


109. سیمای جامعۀ کرد در لالایی های کردی

دوره 6، شماره 1، بهار 1399، صفحه 89-108

رحمان مشتاق مهر؛ آمینه فیضی


110. عمده فرایندهای واجی تضعیف در گویش هندیونی

دوره 5، شماره 1، بهار 1398، صفحه 93-108

ازاده عبادی؛ الخاص ویسی


111. واژه ها و اصطلاحات کم کاربرد کشاورزی نی ریزی فارس

دوره -1، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 95-126

اکبر صیادکوه؛ عماد کیخسروی


113. بررسی و تحلیل نظام آوایی گویش سرکویر در مقایسه با زبان پهلوی

دوره 1، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 105-124

سید حسین طباطبایی؛ سید حسن طباطبایی؛ محمد رضایی


115. بازشناسی پیوند صفا شهری ها با خلج ها و قشقایی ها

دوره -1، شماره 1، پاییز 1390، صفحه 119-142

کاووس حسن لی


116. خوانش عرفانی معراج در دیوان ملاپریشان

دوره -4، شماره 1، زمستان 1393، صفحه 125-154

علی فتح الهی؛ مسعود سپهوندی


117. بررسی ضرب المثل های ادبیات محلی شهرستان جیرفت

دوره 4، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 129-149

مسلم مظفری؛ علی اصغر رستمی ابوسعیدی


118. ساختمان صرفی فعل در گویش پاپونی کوهمرۀ نودان

دوره 5، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 85-104

سودابه کشاورزی؛ اکبر صیادکوه؛ عسکر سیادت


119. نگاهی به ضرب المثل های شهرستان داراب

دوره 2، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 91-106

زینب السادات هاشمی؛ مریم محمودی


123. بازتاب گیاهان و درختان در شعر محلّی کهگیلویه و بویراحمد

دوره 2، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 95-119

جلیل نظری؛ علی پیروزه


124. واکاوی مفاهیم صوفیانه در اشعار مولوی کُرد

دوره 3، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 95-116

علی فتح الهی؛ شمس السادات حسینی


125. آچو (شعری طنزآمیز از رونق علامرودشتی)

دوره 2، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 97-117

محمود مهرآوران