تعداد مقالات: 172
76. واژه ها و اصطلاحات کم کاربرد باغداری در لای زنگان فارس

دوره -4، شماره 1، زمستان 1393، صفحه 99-124

اکبر صیادکوه؛ حسن رنجبر


77. رفتار نحوی نقش نماها در زبان تبری

دوره 1، شماره 1، بهار 1394، صفحه 62-79

غفار علی عسکری؛ محمود طاووسی


78. کتاب‌شناسی توصیفی آثار پژوهشی لهجۀ شیرازی

دوره 1، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 65-104

عاطفه سلطانی؛ حمیده پروان


81. شناسه و گونه‌های آن در زبان تبری

دوره 2، شماره 1، بهار 1395، صفحه 55-71

غفارعلی عسکری


82. دگرگونی گویش خلجی در برخورد با فارسی تهرانی

دوره 2، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 57-76

مجید فتاحی پور


83. درونمایۀ عشق در ترانه‌های گیلکی

دوره 2، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 61-76

شهره شیرین کام


84. کاربرد حرف اضافۀ (lá) در کردی مکریانی در الگوی شناختی

دوره 2، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 67-78

فرزاد عزیزی؛ امیرعلی خوشخونژاد


86. بررسی و تحلیل فرآیندهای واجی در نظام آوایی گونۀ زبانی طُرود

دوره 3، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 51-80

جواد عامری؛ سیدحسین طباطبایی؛ سیدحسن طباطبایی


87. بررسی و تحلیل اشعار محلّی سید محمد سید

دوره 4، شماره 1، بهار 1397، صفحه 63-86

مریم طاهرزاده موسویان


89. بررسی فرایند واجی هماهنگی واکه‌ای در گویش گیلکی رشت بر اساس واج‌شناسی خود‌ واحد

دوره 4، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 103-128

(اصلاحیه) شهین شیخ سنگ تجن؛ بهناز پوریوسف هشجین


91. فرایند سایشی شدگی در گونة زبانی سیرجانی: واج شناسی زایشی

دوره 5، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 47-66

طاهره عزت آبادی پور؛ اشرف السادات شهیدی


93. بررسی همخوان انسدادی ملازی درگویش نی‌ریزی بر اساس ویژگی‌های آکوستیکی

دوره 5، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 65-84

فرشته محمدپور؛ مهرزاد منصوری


94. بررسی بازتاب منزلت اجتماعی زنان بختیاری از طریق پوشاک در اشعار محلی

دوره 6، شماره 1، بهار 1399، صفحه 65-88

ابراهیم ظاهری عبدوند؛ روح الله کریمی نورالدین وند


95. بازشناسی پیوند صفا شهری ها با خلج ها و قشقایی ها

دوره -1، شماره 1، پاییز 1390، صفحه 119-142

کاووس حسن لی


96. واژه ها و اصطلاحات کم کاربرد کشاورزی نی ریزی فارس

دوره -1، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 95-126

اکبر صیادکوه؛ عماد کیخسروی


99. خوانش عرفانی معراج در دیوان ملاپریشان

دوره -4، شماره 1، زمستان 1393، صفحه 125-154

علی فتح الهی؛ مسعود سپهوندی