تعداد مقالات: 178
76. دگرگونی گویش خلجی در برخورد با فارسی تهرانی

دوره 2، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 57-76

مجید فتاحی پور


79. درونمایۀ عشق در ترانه‌های گیلکی

دوره 2، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 61-76

شهره شیرین کام


81. رفتار نحوی نقش نماها در زبان تبری

دوره 1، شماره 1، بهار 1394، صفحه 62-79

غفار علی عسکری؛ محمود طاووسی


82. بررسی و تحلیل اشعار محلّی سید محمد سید

دوره 4، شماره 1، بهار 1397، صفحه 63-86

مریم طاهرزاده موسویان


84. کتاب‌شناسی توصیفی آثار پژوهشی لهجۀ شیرازی

دوره 1، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 65-104

عاطفه سلطانی؛ حمیده پروان


85. بررسی همخوان انسدادی ملازی درگویش نی‌ریزی بر اساس ویژگی‌های آکوستیکی

دوره 5، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 65-84

فرشته محمدپور؛ مهرزاد منصوری


86. بررسی بازتاب منزلت اجتماعی زنان بختیاری از طریق پوشاک در اشعار محلی

دوره 6، شماره 1، بهار 1399، صفحه 65-88

ابراهیم ظاهری عبدوند؛ روح الله کریمی نورالدین وند


87. کاربرد حرف اضافۀ (lá) در کردی مکریانی در الگوی شناختی

دوره 2، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 67-78

فرزاد عزیزی؛ امیرعلی خوشخونژاد


88. درآمدی بر بررسی تاریخی واژه های جهرمی

دوره -1، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 69-94

مهدی رضایی؛ رها زارعی فرد


91. چند نکته در گویش شیرازی امروز

دوره -3، شماره 1، پاییز 1392، صفحه 89-112

مهدی فاموری


93. واژه ها و اصطلاحات کم کاربرد باغداری در لای زنگان فارس

دوره -4، شماره 1، زمستان 1393، صفحه 99-124

اکبر صیادکوه؛ حسن رنجبر


94. بررسی فرایند واجی هماهنگی واکه‌ای در گویش گیلکی رشت بر اساس واج‌شناسی خود‌ واحد

دوره 4، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 103-128

(اصلاحیه) شهین شیخ سنگ تجن؛ بهناز پوریوسف هشجین


95. نقش و جایگاه زنان در ترانه‌های بختیاری

دوره 5، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 67-83

الیاس قادری؛ عباس قنبری عدیوی؛ مجتبی عبدالهی


96. جایگاه کار، تلاش و همّت در ضرب المثل های کردی و عربی

دوره 5، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 71-90

مسلم خزلی؛ آرمان محمدی رایگانی؛ جهانگیر امیری


97. بررسی تکیۀ کلمه و جمله در گویش سیستان

دوره 2، شماره 1، بهار 1395، صفحه 73-94

صدیقه سادات میری؛ فاطمه میر


98. حفظ یا تغییر زبان‌های محلی ایران؟

دوره 3، شماره 1، بهار 1396، صفحه 75-90

اسماعیل صفائی اصل؛ یوسف آرام


99. بررسی نظام فعلی: فعل در گویش هندیجانی

دوره 2، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 77-94

بهمن گرجیان؛ آزاده عبادی


100. جستاری در ضرب المثلهای رایج در فرهنگ شفاهی گویش شیرازی

دوره 2، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 77-90

حامد عزیزی نیا؛ بیوک بهنام