تعداد مقالات: 178
26. واژه‌ها و اصطلاحات کم‌کاربرد زنبورداری روستای لای‌زنگان

دوره 3، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 15-30

حسن حیدری؛ اکبر صیادکوه


27. مقایسه ی تطبیقی امثال کردی و فارسی

دوره -1، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 17-44

سید احمد پارسا


29. تحلیلی استعاری زبانشناختی بر ضرب‌المثل‌های حوزۀ احساسی خشم در زبان های فارسی و ترکی

دوره 5، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 17-34

بهروز ابراهیمی؛ حیات عامری؛ زهرا ابوالحسنی چیمه


30. مقدمه ای بر واجشناسی گویش نایینی

دوره -2، شماره 1، بهار 1391، صفحه 19-36

سید حسن پور عابدی نایینی


31. افعال کم کاربرد در گویش لایزنگانی

دوره 1، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 19-36

حسن رنجبر؛ اکبر صیادکوه


33. ریشه شناسی تطبیقی مهمترین واژه های گویش یزدی(با توجه به گویش محلۀ خرّمشاه)

دوره 4، شماره 1، بهار 1397، صفحه 19-40

صدیقه رمضانخانی؛ محمود صادق زاده


34. نگاهی به اشعار و ترانه ‏های عروسی در کهگیلویه

دوره 1، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 21-40

سید برزو جمالیان زاده؛ محمدحسین کرمی؛ جلیل نظری


35. ترکیب و واژه سازی در زبان ترکی آذربایجان بر اساس انگارۀ نظری سامعی

دوره 6، شماره 1، بهار 1399، صفحه 21-42

مروارید جزائی؛ محمدرضا اروجی؛ بهزاد رهبر؛ سکینه جعفری


36. بازخوانی تحلیلی سوگواره های ترکی شهریار

دوره 2، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 23-44

مهدی رمضانی؛ شیرزاد طایفی


37. بررسی جایگاه علی(ع) در معراج پیامبر(ص) در سروده‌های کُردی جنوبی

دوره 2، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 24-43

سید آرمان حسینی آبباریکی؛ یحیی آتش زای


38. فعل در گویش دشتک فارس

دوره 1، شماره 1، بهار 1394، صفحه 25-39

زهرا درستکار؛ بیتا قاسمی؛ عبدالخالق فلاحی؛ پرویز شیبانی


39. فعل در گویش شهمیرزادی

دوره 2، شماره 1، بهار 1395، صفحه 25-40

ثریا رازقی


42. معرفی ضریرنامه ملانورعلی و رمزیاری

دوره -4، شماره 1، زمستان 1393، صفحه 29-58

خلیل بیگ زاده؛ سمیه عرفانی


44. بررسی تحلیلی تناص قرآنی در شعر ملاعبدالکریم مدرس (مطالعۀ موردپژوهانه: دیوان ثه‌نا و سکالا)

دوره 3، شماره 1، بهار 1396، صفحه 29-46

عبدالله رسول نژاد؛ مسعود باوان پوری؛ سودابه جعفری


45. بررسی درون‌مایة دوبیتی‌های شهرستان فسا

دوره 5، شماره 1، بهار 1398، صفحه 29-52

عظیم جبّاره ناصرو؛ ندا شادمانی


46. بررسی و توصیف نظام آوایی گویش مشهدی

دوره -1، شماره 1، پاییز 1390، صفحه 31-56

محمدرضا پهلوان نژاد؛ حسین نجاتیان


47. نمادپردازی حیوانات در اصطلاحات و مثَل‌های بلوچی

دوره 4، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 41-74

عبدالغفور جهاندیده


49. بررسی تطبیقی درون‌مایۀ نفرین در دوبیتی‌های محلّی خراسان و مازندران

دوره 3، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 31-50

مهدی ماحوزی؛ محمود طاووسی؛ ویدا ساروی