آمار مقالات

تعداد مقالات ارسال شده 513
تعداد مقالات رد شده 283
تعداد مقالات پذیرفته شده 166
درصد پذیرش

32

کاربر محترم؛

لطفاً قبل از ارسال مقاله، راهنمای نویسندگان  را مطالعه نمایید.

 • در صورت داشتن پرسش ضروری، از طریق پست الکترونیکی نشریه به آدرس adabemahali@gmail.com اقدام فرمایید یا روزهای شنبه، دوشنبه، چهارشنبه از ساعت 8 تا 13 با شماره مدیر داخلی نشریه(09108415618) تماس بگیرید. 
 •  
 •   در این نشریه جهت حفظ حقوق مؤلفین و جلوگیری از سرقت ادبی،
  از سامانۀ مشابهت یاب «سمیم نور»  استفاده می شود.    
 • این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات، تابع قوانین کمیتۀ اخلاق  انتشار (COPE) بوده و از آیین نامۀ اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید.

 


 

 • عنوان                                   ادبیات و زبان های محلی ایران زمین
 • نوع اعتبار                               نشریۀ علمی (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)
 • توالی انتشار                             فصلنامه
 • آخرین رتبه در ارزیابی وزارت علوم    ب
 • آخرین رتبه در ارزیابی دانشگاه آزاد     87 A
 • ISC ضریب تأثیر                       0.063 
 • میانگین زمان بررسی اولیه            حداکثر 10 روز
 • نوع داوری                              دو سو ناشناس
 • میانگین زمان داوری                  4 ماه
 • زبان نشریه                             فارسی (چکیده: انگلیسی) 
 • قالب انتشار                             چاپی- الکترونیک
 • نوع دسترسی                           رایگان (تمام متن)
 • هزینه پردازش و انتشار                دارد  (به راهنمای نویسندگان مراجعه شود)
 • دسته بندی موضوعی                  دارد  

 دسترسی به مقالات این سایت آزاد است.

شماره جاری: دوره 11، شماره 4 - شماره پیاپی 34، دی 1400، صفحه 1-149 

ابر واژگان

نشریات مرتبط